Başarılı Bir Ekip Olmanın Püf Noktaları Nelerdir?

İş hayatında başarılı olmanın altın kurallarından biri de başarılı bir ekip olmaktan geçer. Bu nedenle şirketler veya kurumlar personel alımı yaparken „takım çalışmasına uyumlu“ kriterini önemle belirtirler. İş görüşmelerinde de adayın takım çalışmasına uyumluluğunu test edecek sorular yer alır. Bir personelin takım çalışmasına uyumlu olması, şirket kültürünü, vizyonunu ve misyonunu daha çabuk kavramasını ve başarılı olmasını sağlar. Şirket başarısı, takım çalışmalarının ve personellerinin gösterdiği verimlilik ve performans sonucunda olur. Dolayısıyla iş yaşamında başarılı bir ekip olmak oldukça önemlidir.

Çalışma Hayatında Ekip Çalışmasının Önemi

Ekip halinde çalışma şekli neredeyse her pozisyonda vardır. Genellikle satış – pazarlama gibi iş alanlarında ekip çalışmasının önemli olduğu sanılsa da ekip olabilmek için yapılan iş alanının önemi yoktur. Bir şirkette yapılan iş hiçbir zaman bireysel olarak algılanmamalıdır. Çalışanlar işi kişisel olarak algıladıklarında ve diğer çalışanlarla ya da şirketteki diğer iş birimleri ile koordineli olmadıklarında o işin başarılı ve verimli olması zorlaşır.


Başarılı bir ekip olabilmek için öncelikle sağlıklı bir iletişim ortamının oluşturulması gerekir. İletişim ne kadar sağlıklı ve başarılı olursa, takım çalışması da o kadar başarılı olacaktır. Hayatın her alanında olduğu gibi iş yaşamında kurulan iletişimde de yapmacıklıktan uzak, dozu ayarlanmış bir samimiyet bağı kurulmalıdır. Ekip halinde çalışan kişilerin birbirlerini iyi tanıyor olmaları, iletişimlerinde empati yapmaları, saygılı davranmaları ve kendilerine duyulan saygıyı bilmeleri, dinlemeyi ve etkili iletişim yeteneklerini kullanabilmeleri oldukça önemlidir. Tüm bu unsurlar, başarının anahtarlarıdır.

Başarılı Bir Ekip Nasıl Olur?

Çalışma hayatında iyi bir ekip olabilmek bencillikten uzaklaşmak, paylaşımcı olmak, gerektiğinde yardım isteyip, talep edildiğinde yardım etmekten kaçınmıyor olmak gerekir. Paylaşımcı, sosyal ve dışa dönük bir karaktere sahip olan personeller, takım çalışmasına bu sebeple daha yatkın olurlar. İçe dönük kişiler, bireysel alanda çalışmak için daha uygundur. Bu alanda İK yetkililerine de görev düşer. Başarılı birer ekip oluşturmak için personelleri iyi tanıyor olmak gerekir. Her personelin yapabileceği maksimum iş yükü, görev ve sorumluluklar bellidir. Bir personele yapamayacağı işi vermek, şirket açısından maddi ve manevi kayıplara yol açacaktır. Başarısız bir ekip kurmak da aynı kaybın yaşanmasına neden olan faktörlerden biridir.

İşverenler çalışanlarının birbirlerini daha iyi tanıması ve iş ortamı dışında da iletişim kurabilmeleri için zaman zaman sosyal aktiviteler düzenlemelidir. Çeşitli oryantasyon programları düzenlemek ve iş dışı aktiviteler ile çalışanların iletişimini kuvvetlendirmek, iş yaşamının stresinden uzaklaşılmasını ve çalışanların daha sağlıklı iletişim kurabilmesini sağlar.

„İyi bir ekip nasıl olur?“ sorusuna verilecek cevaplardan biri de çalışanların üstlerine düşen işi en iyi şekilde yaparak, diğer arkadaşlarını zor durumda bırakmamaları ve performanslarını yüksek tutarak üstlerine aldıkları iş yükünü yerine getirmeleridir. Takım çalışması içerisinde gruplaşmalara dahil olunmamalı, grup üyeleri hakkında dedikodu yapılmamalıdır. Her zaman yapıcı ve uzlaştırıcı olunmalıdır.