Hz. Ömer’in Eşleri Kimlerdir?

Hz. Ömer (r.a.) Müslüman olmadan önce ve sonra pek çok kez evlilik yapmıştır. İşte Hz. Ömer’in eşleri ve evlilikleri…

Müslüman Olmadan Önceki Eşleri

1.Ömer henüz İslamiyet ile müşerref olmamışken Kureyş’in Cumahoğulları kabilesinden Osman b. Ma’ruz’un kız kardeşi olan Zeynep bint-i Ma’ruz ile izdivaç etmiştir. Söz konusu ola bu evlilikten Abdullah, Hafsa ve Abdurrahman dünyaya gelmiştir.


Hz. Ömer’in hayatında yapmış olduğu evliliklerden bir diğer, yine Mekke’de Müslüman olmadan önce Huzaa kabilesinden Cervel kızı Müleyke-Melike iledir. Hz. Ömer’in bu hanımı, Medine’ye hicret ettiklerinde onunla gelmeyip Mekke’de kalmış, gayrimüslimlerle evlilik yasaklandığında da boşanmışlardır.

Yine Mekke’de yapmış olduğu bir başka izdivacı ise dayısının kızı olan Ümmü Hakim iledir. Hz. Ömer’in bu izdivacından kızı Fatıma dünyaya gelmiştir.

Henüz Müslümanlık ile müşerrek olmayan Hz. Ömer, Mahzumoğulları kabilesinden bir de Ebu Ümeyye’nin kızı Kureybe ile de izdivaç etmiştir. Cervel’in kızı Müleyke gibi Kureybe’nin de gayrimüslim olması sebebiyle Hz. Ömer ondan boşanmıştır.

Müslüman Olduktan Sonraki Eşleri

Hz. Ömer, Müslüman olup Medine’ye hicret ettikten sonra 45 yaşlarında iken ensardan Asım bin Sabit’in kız kardeşi Asiye ile izdivaç etmiş ve izdivacının ardından onun adını Cemile olarak değiştirmiştir. Ayrıca bu izdivacından da Asım dünyaya gelmiştir.

Bu evliliğini 10 yıl sonrasında 55 yaşlarında iken de Hz. Ali ve Hz. Fatıma’nın kızları, Hz. Muahmmed’in (a.s.) torunu olan Ümmü Gülsüm’ü kendine eş kılmış ve bu izdivacından Zeyd ile Rukiyye dünyaya gelmiştir.

İslamiyet ile müşerref olduktan sonra Hz. Ömer’in kıymış olduğu başka bir nikah ise Yemenli bir hanım olan Lüheyye-Lihye ile olandır. Hz. Ömer’in bu evlilikten de küçük oğlu Abdullah dünyaya geldi.

Hz. Ömer’in geriye kalan son eşi ise amcaoğlunun kızı olan Atike’dir. Hz. Ömer ayrıca Hz. Ebu Bekir’in kızı Ümmü Gülsüm içinde talip olmuş ancak Ümmü Gülsüm onu sert bulduğu için bu evliliği istememiştir.