Hz. İsa’nın Öğretileri

Hz. İsa, kendisine Hz. Allah tarafından bahşedilen peygamberlik vazifesinde, halkına birkaç ana öğreti gerçekleştirerek, onları dinene davet etmeye çalışmıştır. Söz konusu öğretilerinde Hz. İsa, Allah’ı tanımayı, varlıkların onun tarafından yaratıldığını, sevgiyi, mütevazılıği, asi olmamayı ve bunun gibi iyilikleri halkına aşılamaya ve öğretmeye çalışmıştır.

Hz. İsa’nın İnsanlara Öğrettikleri

Bahsi geçen ana öğretilerden biri mevcudiyetteki tek gerçek olanın Hz. Allah olduğu, sonsuz akıl, sonsuz iyilik ve sonsuz kudrete sahip bir kişisel varlık olduğu ve bu şekilde tanınmasını öğretmektir. İncil’de geçtiği üzere var olan her şeyin O’nun sayesinde ve elinde olduğunu, Allah tarafından yaratılanlar en üst seviyede olanının insan olduğunu, Tevrat’ta bahsedildiği üzere insanlarını kendisine benzer olarak ve erkek-dişi olarak yarattığını öğretmektir.


Yine Hz. İsa’nın hayatı boyunca halkına öğretmeye çalıştığı şeylerden bir başkası ise Allah’ın yaratmış oluğu insanlara karşı olan tavrı, kocanın karısına, annenin çocuğuna, çobanın sürüsüne olan sevgisi gibi bir sevgi olduğudur. İnsanların kendisine karşı isyan etmeleri, baş kaldırmalarına rağmen Allah’ın insanlara olan sevgisinin azalmamasıdır.

Hz. İsa’nın Aktardıkları

Allah’tan ayrılma halini, insanın içinde doldurulması gereken bir boşluk olarak tabir eden Hz. İsa, böyle hallerde insanların iç huzursuzluk ve hatta ruhsal açlık yaşadığını ifade etmektedir. Öte yandan Allah’tan ayrılma halini bir hastalık olarak da tabir eden Hz. Meryem’den doğma Hz. İsa, söz konusu bu hastalığı “günah” olarak değerlendirmektedir.   Bu gibi durumlarda da sağlıklı olanların değil hasta olanların doktora ihtiyacı olduğunu, kendisinin ise günahkarlar tövbe etmeye davet ettiğini ifade etmektedir.

İncil’de anlatıldığı üzere Hz. İsa bu durumlar hakkında, insanların kötü olmasına neden olan şeyin içinden çıkanlar olduğunu anlatmaktadır. Zina, cinayet, hırsızlık, ahlaksızlık, kibir, hile, kıskançlık, iftira gibi kötü huyların insanın içinden kaynaklandığını ve bu kötülüklerin insanları kirlettiğini öğretmiştir.